Tổng quan dự án

  • Tên dự án: TRUNG TÂM HỘI NGHỊ - BIỂU DIỄN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

  • Chủ đầu tư:

  • Diện tích xây dựng: 49.500m²

  • Quy mô dự án: 12,39 ha

  • Vị trí dự án: Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng

  • Tiện ích: