Tổng quan dự án

  • Tên dự án: TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH & TRUNG TÂM HỘI NGHỊ – BIỂU DIỄN TP HẢI PHÒNG

  • Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng

  • Diện tích xây dựng:

  • Quy mô dự án: 324 ha

  • Vị trí dự án: Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng

  • Tiện ích: