Tổng quan dự án

  • Tên dự án: KHÁCH SẠN 5 SAO HẠ LONG

  • Chủ đầu tư: CÔNG TY CP ĐỒNG GIA

  • Diện tích xây dựng:

  • Quy mô dự án:

  • Vị trí dự án: BÃI CHÁY, HẠ LONG, QUẢNG NINH

  • Tiện ích: