Tổng quan dự án

  • Tên dự án: KHÁCH SẠN 5 SAO HẠ LONG

  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đồng Gia

  • Diện tích xây dựng:

  • Quy mô dự án:

  • Vị trí dự án: Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

  • Tiện ích: