Tổng quan dự án

  • Tên dự án: LOTTE MALL HÀ NỘI

  • Chủ đầu tư: TẬP ĐOÀN LOTTE HÀN QUỐC

  • Diện tích xây dựng: 7,3ha

  • Quy mô dự án:

  • Vị trí dự án: TÂY HỒ, HÀ NỘI

  • Tiện ích: