Tổng quan dự án

  • Tên dự án: DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BẾN THÀNH – PHẦN SUỐI TIÊN (TUYẾN 1)

  • Chủ đầu tư: Ban Quản lý đường sắt đô thị – Uỷ ban Nhân dân TP.HCM

  • Diện tích xây dựng:

  • Quy mô dự án:

  • Vị trí dự án: Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh

  • Tiện ích: