Project's overview

  • Project's name: DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BẾN THÀNH – PHẦN SUỐI TIÊN (TUYẾN 1)

  • Investor: Công ty TNHH Xây Dựng Sumitomo Mitsui

  • Area:

  • Scale:

  • Location: BẾN THÀNH - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Utilities: