Tổng quan dự án

  • Tên dự án: CHIPMONG271

  • Chủ đầu tư: Chip Mong Retail Co., Ltd

  • Diện tích xây dựng: 16.499m2

  • Quy mô dự án: 35.380 m2

  • Vị trí dự án: Phnom Penh, Campuchia

  • Tiện ích: