Tổng quan dự án

  • Tên dự án: TRUNG TÂM GIAO DỊCH THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

  • Chủ đầu tư: TKV

  • Diện tích xây dựng:

  • Quy mô dự án:

  • Vị trí dự án: YÊN HÒA, CẦU GIẤY, HÀ NỘI

  • Tiện ích: