Tổng quan dự án

  • Tên dự án: CHIP MONG SENSOK MALL

  • Chủ đầu tư:

  • Diện tích xây dựng: 16.499m2

  • Quy mô dự án: 35.380 m2

  • Vị trí dự án: Phnom Penh, Cambodia

  • Tiện ích: