Tổng quan dự án

  • Tên dự án: PHOENIX HẠ LONG

  • Chủ đầu tư: Thuận Phát ( thành viên của IRB Holdings )

  • Diện tích xây dựng:

  • Quy mô dự án:

  • Vị trí dự án: Ha Long, Quang Ninh

  • Tiện ích: