Tổng quan dự án

  • Tên dự án: TRUNG TÂM ĐHSX TKV QUẢNG NINH

  • Chủ đầu tư: TKV

  • Diện tích xây dựng:

  • Quy mô dự án:

  • Vị trí dự án: SỐ 95A LÊ THÁNH TÔNG, P. HỒNG GAI, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH

  • Tiện ích: