Tổng quan dự án

  • Tên dự án: TÒA NHÀ NEWSKYLINE

  • Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD

  • Diện tích xây dựng:

  • Quy mô dự án:

  • Vị trí dự án: CC2, NGUYỄN KHUYẾN, VĂN QUÁN, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

  • Tiện ích: