Tổng quan dự án

  • Tên dự án: THÁP TRUYỀN HÌNH VTV

  • Chủ đầu tư: ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM VTV

  • Diện tích xây dựng:

  • Quy mô dự án:

  • Vị trí dự án: 43 NGUYỄN CHÍ THANH, BA ĐÌNH, HÀ NỘI

  • Tiện ích: