Tổng quan dự án

  • Tên dự án: HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH & PHÁT TRIỂN

  • Chủ đầu tư: Bộ kế hoạch đầu tư

  • Diện tích xây dựng:

  • Quy mô dự án:

  • Vị trí dự án: An Khánh, Hoài Đức. Hà Nội

  • Tiện ích: