Tổng quan dự án

  • Tên dự án: HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH & PHÁT TRIỂN

  • Chủ đầu tư: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  • Diện tích xây dựng:

  • Quy mô dự án:

  • Vị trí dự án: AN KHÁNH, HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI

  • Tiện ích: