Tổ chức lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động 2016 tại CAG

Nhằm giúp cán bộ công nhân tại Công ty có những kiến thức cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh lao động, CAG đã tổ chức lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao an động theo quy định của Bộ lao động thương binh và xã hội.

Lớp Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Lớp học có sự tham gia của giảng viên Phạm Toàn – Phó Giám đốc Công ty đào tạo và tư vấn HMT cùng với tập thể cán bộ công nhân của CAG.

Đây là khóa học trang bị cho cán bộ công nhân những kiến thức nâng cao về kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động. Từ đó, vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động; vận dụng vào thực tế nghề nghiệp để tránh các tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra.

Sau khóa huấn luyện, cán bộ công nhân CAG khẳng định đây là một khóa học thiết thực, trang bị các kiến thức, kinh nghiệm thực tế để bảo vệ bản thân khi làm việc trong công xưởng cũng như ngoài hiện trường.

Một số hình ảnh tại khóa huấn luyện: