CAG TÁI ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU VỚI THIẾT KẾ LOGO MỚI

Hành trình 20 năm của CAG đã đến thời khắc chuyển mình để sẵn sàng bứt phá phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển mới với tầm nhìn: Trở thành công ty đa ngành, đề cao sự phát triển bền vững vì mọi người ở hiện tại và các thế hệ tương lai.

Logo mới của CAG mang diện mạo hiện đại và sáng tạo hơn khẳng định quyết tâm chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn sắp tới. Theo đó, hình dáng của logo được phát triển từ chữ CAG là tên công ty kết hợp với biểu tượng kép gồm ngôi sao 5 cánh đại diện cho sự vĩnh cửu và mũi tên không ngừng tiến lên ở phía trên phản ánh sự phát triển liên tục và bền vững của thương hiệu. Đây cũng là cách thể hiện sự chuyển dịch của CAG từ nhà thầu trong lĩnh vực mặt dựng nhôm kính trở thành một công ty đa ngành.

Đặc biệt biểu tượng chiếc lá cách điệu ở chữ cái G trong logo mới cũng là điểm nhấn đột phá thể hiện cam kết phát triển XANH & BỀN VỮNG của CAG trong tất cả các sản phẩm, dịch vụ của mình.
Sự thay đổi nhận diện thương hiệu này chính là động lực to lớn thúc đẩy tập thể CAG tiến bước mạnh mẽ và chắc chắn trong thời gian tới!

Cùng theo dõi và chờ đón những thay đổi ngoạn mục và những kỳ tích tiếp theo của CAG!