Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Công nghiệp Châu Á (CAG)

Ngày 02 tháng 08 năm 2018 Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghiệp Châu Á chính thức ra mắt.

Tới tham dự buổi lễ có đồng chí Đinh Quốc Toản – Ủy viên Ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam – Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội – Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Ban giám đốc công ty, và toàn thể CBNV Công ty CAG.

Đồng chí Nguyễn Hữu Kỳ khai mạc buổi lễ 

Lễ chào cờ tại buổi lễ

Đồng chí Đinh Quốc Toản – Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tặng hoa chúc mừng Công đoàn cơ sở

Đồng chí Đinh Quốc Toản – Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở

Tại buổi lễ, các đoàn viên đã được nghe công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở và Quyết định kết nạp 49 đoàn viên. Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời đã thông qua Chương trình hành động của Công đoàn trong thời gian tới. Với cương vị là Chủ tịch Công đoàn, Ông Nguyễn Ngọc Toàn ngành đã phát biểu trước buổi lễ về công tác định hướng hoạt động của Công đoàn cơ sở. Trong đó nổi lên các nhiệm vụ chính sau đây:

•        Công tác lao động sản xuất;

•        Công tác thi đua khen thưởng;

•        Công tác chăm lo đời sống cho CNVC-LĐ;

•        Công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh;

•        Thực hiện công tác tài chính Công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Toàn – Chủ tịch Công đoàn phát biểu trước buổi lễ

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời đã ra mắt gồm 7 đồng chí và cùng hứa quyết tâm phấn đấu đoàn kết, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho người lao động và góp phần xây dựng, phát triển công ty ngày càng lớn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương công bố danh sách thành viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở

Cũng trong buổi lễ, thay mặt lãnh đạo công ty, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hưng đã có bài phát biểu cảm ơn Lãnh đạo Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội và đưa ra những ý kiến quý báu cho hoạt động của Công đoàn cơ sở công ty trong thời gian đến.

Ông Nguyễn Hưng – Phó Tổng Giám đốc phát biểu cám ơn

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hưng tặng hoa cảm ơn Lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

Với sự chuẩn bị chu đáo, lễ ra mắt Công đoàn công ty đã thành công tốt đẹp. Từ bước khởi đầu thuận lợi, tin tưởng rằng Công đoàn cơ sở công ty được thành lập sẽ giúp Công ty phát triển vững mạnh.