CHAU A INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY
Repre: 13 Villa D - The Manor - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại: 04 - 3554 2029   Fax: 04 - 3554 2030  Email: nhomkinh@cag.vn - chaua_jsc@yahoo.com
©Copyright 2012 Chau A CAG