TRUNG TÂM GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ THƯỜNG XUYÊN HÀ NỘI

Thông tin dự án

Bộ Xây dựng đã có công văn 96/BXD-KTQH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về việc thiết kế cơ sở Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội.

Quy hoạch tổng mặt bằng công trình Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội về cơ bản được thiết kế tuân thủ theo công văn số 3644/QHKT-P6 về việc chấp thuận Quy hoạch Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ công trình Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên tại khu đất X2, thuộc phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Hình thức kiến trúc công trình cần nghiên cứu thêm về các chi tiết phân mảng đặc rỗng của khối đế tạo sự đồng nhất với khối tháp ở trên (đặc biệt là tòa nhà 16 tầng) để đạt hiệu quả kiến trúc cao nhằm tạo điểm nhấn và hài hòa với cảnh quan chung của khu vực.

Hạ tầng kỹ thuật công trình được đấu nối với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực đã thực hiện theo Quyết định số 5062/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư của UBND quận Tây Hồ về việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở tái định cư và công trình công cộng tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Thiết kế cơ sở áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam.