DỰ ÁN NHÀ LÀM VIỆC CỦA QUỐC HỘI

Công trình với chức năng là nơi làm việc của một số cơ quan, đơn vị Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội và Văn phòng Quốc Hội, là nới tổ chức hội thảo, hội nghị của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc Hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. Là nơi tổ chức các lớp bồi dưỡng cho các đại biểu Quốc Hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương do Trung tâm Bồi dưỡng Đại diểu Dân cử tổ chức.

Công trình có quy mô:

  • Cấp công trình: cấp I.
  • Tổng diện tích khu đất: 3.730 m2;
  • Diện tích xây dựng: 1.700 m2;
  • Tổng diện tích sàn: 13.911 m2;
  • Quy mô công trình: 08 tầng cao + 01 tầng áp mái và tầng tum + 02 tầng hầm;
  • Diện tích sàn tầng hầm: 5.800 m2;