Tổng quan dự án

  • Tên dự án: CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CÁT BI

  • Chủ đầu tư: ACV

  • Diện tích xây dựng:

  • Quy mô dự án:

  • Vị trí dự án: LÊ HỒNG PHONG, HẢI AN, HẢI PHÒNG

  • Tiện ích: