Chuyến thăm và làm việc của đại diện CAG tại Tập đoàn SCHUCO