Tổng quan dự án

  • Tên dự án: TRỤ SỞ LÀM VIỆC TỔNG CỤC THỐNG KÊ

  • Chủ đầu tư: TỔNG CỤC THỐNG KÊ

  • Diện tích xây dựng:

  • Quy mô dự án:

  • Vị trí dự án: 54 NGUYỄN CHÍ THANH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

  • Tiện ích: