Tổng quan dự án

  • Tên dự án: KHÁCH SẠN BẢO QUÂN

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu tư và xây dựng Bảo Quân

  • Diện tích xây dựng: 37.000 m²

  • Quy mô dự án: 2 tầng hầm & 20 tầng cao

  • Vị trí dự án: Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

  • Tiện ích: