Tổng quan dự án

  • Tên dự án: DỰ ÁN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC FPT – HCM

  • Chủ đầu tư:

  • Diện tích xây dựng:

  • Quy mô dự án:

  • Vị trí dự án:

  • Tiện ích: