Tổng quan dự án

  • Tên dự án: D'EL DORADO PHÚ THANH

  • Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ THANH

  • Diện tích xây dựng:

  • Quy mô dự án:

  • Vị trí dự án: LOT HH2, D6, XUÂN LA, TÂY HỒ, HÀ NỘI

  • Tiện ích: