Tổng quan dự án

  • Tên dự án: ĐÀI TRUYỀN HÌNH VTC

  • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện

  • Diện tích xây dựng: 16000 m2

  • Quy mô dự án:

  • Vị trí dự án: LẠC TRUNG, HÀ NỘI

  • Tiện ích: Thiết kế chế tạo và gia công lắp đặt hệ thống nhôm Reynears và kính hộp 24mm AGC. Hệ lắp dựng Semi Unitized Curtain wall system