Tổng quan dự án

  • Tên dự án: TRUNG TÂM TÀI CHÍNH DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

  • Chủ đầu tư: CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

  • Diện tích xây dựng:

  • Quy mô dự án:

  • Vị trí dự án: 30/4 Hải Châu, Đà Nẵng

  • Tiện ích: