Tổng quan dự án

  • Tên dự án: TRUNG TÂM PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH QUÂN ĐỘI

  • Chủ đầu tư: TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

  • Diện tích xây dựng:

  • Quy mô dự án:

  • Vị trí dự án: 165 XÃ ĐÀN, Q. ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

  • Tiện ích: