Tổng quan dự án

  • Tên dự án: TRỤ SỞ CỤC VIỄN THÔNG

  • Chủ đầu tư: CỤC VIỄN THÔNG

  • Diện tích xây dựng:

  • Quy mô dự án:

  • Vị trí dự án: DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, YÊN HÒA, CẦU GIẤY, HÀ NỘI

  • Tiện ích: