Tổng quan dự án

  • Tên dự án: TÒA NHÀ VĂN PHÒNG PVI

  • Chủ đầu tư: PVI

  • Diện tích xây dựng:

  • Quy mô dự án:

  • Vị trí dự án: SỐ 1, PHẠM VĂN BẠCH, YÊN HÒA, CẦU GIẤY, HÀ NỘI

  • Tiện ích: