Tổng quan dự án

  • Tên dự án: TÒA NHÀ NO1-T3 KHU NGOẠI GIAO ĐOÀN

  • Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG

  • Diện tích xây dựng:

  • Quy mô dự án:

  • Vị trí dự án: PHƯỜNG XUÂN TẢO, BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI

  • Tiện ích: