Chúng tôi hiểu rằng sự thành công của Công ty Cổ phần Mặt Dựng  CAG  không chỉ nhờ vào chất lượng sản phẩm vượt trội, mà còn nhờ vào sự đóng góp của toàn thể cán bộ công nhân viên – đó là tài sản quan trọng nhất đối với Công ty chúng tôi.

Hướng đến mục tiêu là “Xây dựng một môi trường làm việc tuyệt vời”, CAG luôn tạo cơ hội phát triển cho nhân viên trong việc định hướng nghề nghiệp cũng như sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Bên cạnh việc tạo ra một môi trường đa dạng cho nhân viên, chúng tôi luôn cố gắng xây dựng Văn hóa Công ty thể hiện trong tác phong làm việc, hành vi giao tiếp của cán bộ, công nhân trong nội bộ doanh nghiệp và với các đối tác bên ngoài. Văn hóa công ty thể hiện qua 3 giá trị cốt lõi:

  • Đoàn kết: Tập thể cán bộ công nhân viên của CAG luôn đồng lòng chung sức trên mỗi chặng đường phát  triển của Công ty
  • Trách nhiệm: Mỗi thành viên đều chịu trách nhiệm đối với các công việc của mình. CAG cũng luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu khi làm việc với các đối tác.
  • Chuyên nghiệp: CAG luôn khuyến khích mỗi thành viên rèn luyện sự chuyên nghiệp ngay từ những công việc nhỏ nhất để mang lại hiệu quả công việc cao nhất.

Văn hóa của Công ty Cổ phần Mặt Dựng CAG đã được xây dựng, duy trì và ngày càng vững mạnh qua nhiều thế hệ nhân viên. Đây chính là tài sản quý giá mà toàn thể CBCNV luôn luôn tự hào. Chính nền tảng Văn hóa Công ty mà Ban lãnh đạo cũng như tập thể CBCNV tâm huyết cùng xây dựng sẽ là yếu tố chắp cánh cho sự phát triển lâu bền của Công ty Cổ phần Mặt Dựng  CAG .