Địa chỉ: Đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng
Năm thi công: 2010
Chủ Đầu Tư:   Tổng Công ty Xây lắp dầu khí miền Trung
Khối lượng: 9600 m2
Nội dung thi công:
Thiết kế chế tạo và gia công lắp đặt hệ thống nhôm nhập khẩu và kính hộp 24mm AGC. Hệ lắp dựng Semi Unitized Curtain wall system