Tòa nhà dầu khí Đà Nẵng - Đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng
Icon Icon
  • 2
  • 1
  • 1

Tòa nhà dầu khí Đà Nẵng - Đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng

Địa chỉ: Đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng

Năm thi công: 2010

Chủ Đầu Tư:   Tổng Công ty Xây lắp dầu khí miền Trung

Khối lượng: 9600 m2

Nội dung thi công:

Thiết kế chế tạo và gia công lắp đặt hệ thống nhôm nhập khẩu và kính hộp 24mm AGC. Hệ lắp dựng Semi Unitized Curtain wall system

Related Projects

Đối tác

border DT